Privacy: ADV Zorg BV

hier Klik voor de PDF van onze PRIVACYREGLEMENT ADV ZORG BV.

 

 

Hieronder onze privacy instellingen en handelswijze online.

ADV Zorg BV Hilversum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hierin volgen wij de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Expliciet melden wij dat wij:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de bijlage van ons Privacy beleid;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Passende technische- en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Onze formulieren worden te allen tijde verzonden via SSL (beveiligde versleutelde verbinding);
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Als ADV Zorg BV Hilversum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin vragen heeft hierover, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De website van ADV Zorg BV Hilversum, die gegevens van u verzamelen, is: https://www.advzorg.nl. 

Hieronder gaan wij specifiek in op onderdelen als "wat verzamelen we, waarom en hoe bewaren wij dit."

Formulier op onze website

Met het formulier dat u op diverse pagina's van onze website ziet kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. We vragen via dit formulier de minimale gegevens (verplicht) die we nodig hebben om een aanvraag te verwerken. Wij vragen u om een telefoonnummer of een e-mailadres zodat we contact met u kunnen opnemen. Een verzonden e-mail wordt bewaard in onze e-mailsoftware. Verzending van uw e-mail is te allen tijde verzonden via SSL (beveiligde versleutelde verbinding).

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van zgn. cookies. Deze cookie is een klein bestandje dat met iedere pagina van deze website wordt meegezonden en door de gebruikte browser op de harde schrijf van uw computer opgeslagen. Deze opgeslagen informatie wordt bij een volgend bezoek naar onze servers gestuurd (denk bijvoorbeeld aan een taalkeuze die u maakt). Deze cookies zijn functioneel en hebben geen enkel marketing doel.

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek heeft bekeken en welke keuzes u daarin heeft gemaakt. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze sessie cookies worden automatisch verwijderd, zodra u uw webbrowser afsluit.

In- of uitschakelen?

Voor het in- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan vindt u meer informatie in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van de webbrowser.
Daarnaast nog meer weten? Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
- ictrecht.nl
https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
- Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies
- Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
- Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen#no3

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. We hebben de bewaartermijn van deze gegevens bepaald op 50 maanden. Hierna worden deze automatisch gewist.

Beveiliging

Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat en de servers worden frequent geüpdatet t.a.v. nieuwe softwareversies.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens op de website.