Klachtenformulier

ADV Zorg BV

Via onderstaande formulier kunt u ons op de hoogte brengen van een klacht.

 

 

 

 

 

Wilt u op een andere wijze uw klacht insturen?

Ook kunt u een klacht indien bij :

Centraal meldpunt Regio Gooi en Vechtstreek
Tel 035­6926202
klachtenmeldpunt@regiogenv.nl
www.regiogenv.nl (klachtenformulier beschikbaar)